Center Product

用芯保障,无微不至

可控硅模块 单向可控硅 双向可控硅 IGBT晶圆 FRD晶圆 SGT晶圆 TMOS 晶圆 功率IGBT单管 功率IGBT模块 碳化硅MOSFET单管 碳化硅MOSFET模块 碳化硅肖特基势垒二极管单管 碳化硅肖特基势垒二极管模块 快恢复二极管单管 特快恢复二极管单管 普通二极管单管 肖特基壁垒二极管 快恢复二极管模块 MOSFET单管 COOL MOSFET单管 集成电路 IC
Part No.Configu rationPackageN/PVDSS(V)ID(A)VGS(±V)Vth(V)Rdson(mΩ) @VGS 10VRdson(mΩ) @VGS 4.5VGross Die
TYPMaxTYPMax
AKSW02N06T01SingleBare DieN60110201.71.52234.5K(12")
AKSW09N06T01SingleBare DieN6020201.76.488.8118.2K
AKSW11N10T01SingleBare DieN10080202.79.511.5--6.3K
AKSW11N10T02SingleBare DieN10080201.791112156.3K
AKSW08N10T01SingleBare DieN100120202.76.58--4.3K
AKSW08N10T02SingleBare DieN100120201.767.58104.3K
AKSW04N10T01SingleBare DieN100200202.73.34--2.3K
AKSW07N08T01SingleBare DieN85100202.75.56.5--4.3K
AKSW03N08T01SingleBare DieN85180202.72.53--2.3K
联系方式
tel: 0571-85820082
add: 杭州市西湖区紫宣路158号西城博司8幢3楼
http://www.hzakw.com/
浙ICP备2023001895号-1
核心业务
定制芯片
独立知识产权
设计应用
配套解决方案